Home

UČINKOVITEJŠA NABAVA VEČJI DOBIČEK

 

ZNIŽAJTE STROŠKE, POHITRITE PROCES, NABAVLJAJTE TRANSPARENTO

Nasveti in namigi

Zakaj se pri dražbi omeji tudi največja dovoljena sprememba ponudbe?

Ponudniki so v času dražbe pod precejšnjim pritiskom in se morajo sorazmerno hitro odzivati z novimi in novimi ponudbami. Pri vpisovanju nove boljše cene kaj hitro pride do napake. Ko ponudnik enkrat poda ponudbo z drastično napačnim zneskom lahko "uniči" dražbo, ki jo je v večini primerov potrebno ponoviti. Na primer, eden od ponudnikov se pri vnosu svoje ponudbe zmoti za deset kratnik in namesto 100.000,00 EUR vnese 10.000 EUR. Seveda bodo ostali ponudniki prenehali dražiti, ker verjetno nima nihče 90% rezerve. Zato imajo dobri sistemi za obratne dražbe možnost za nastavljanje omejitev spremembe za vsako novo ponudbo. Običajno imamo omejitev minimalne spremembe ponudbe, da ponudniki ne zavlačujejo dražbe z izboljševanjem svojih ponudb po en cent in omejitev maksimalne spremembe ponudbe, da se preprečijo nenamerne napake pri vnosu novih ponudb. Na primer, nastavitev omejitve največje spremembe na 15%, bi v prej opisanem primeru preprečila oddajo napačne ponudbe.

 

Več namigov in nasvetov:

Ne zmaga vedno najnižja cena

Ni vseeno kako nastavimo čas avtomatičnega podaljševanja dražbe

Komentar dneva

Ali je dražba "fer" za ponudnike?

Verjetno delate precej izborov dobaviteljev na podlagi najugodnejše ponudbe. Ali se vam je že zgodilo, da je po izboru najugodnejšega prišel k vam eden od neuspelih ponudnikov in rekel: "Jaz vam lahko ponudim za 3% boljšo ceno kot tisti, ki ga imate name izbrati." Meni se je to zgodilo mnogokrat in moj odgovor je bil, da je imel možnost odddati takšno ponudbo in da ne bi bilo fer do ostalih, če bi po celotnem postopku izbora vzeli njegovo izboljšano ponudbo. Danes takšne situacije enostavno rešujemo z dražbo. Vsak ima možnost odreagirati na boljše ponudbe konkurentov in nobenega razloga ni več, da bi po izvedbi dražbe in izboru drugega ponudnika ponujal še boljšo ponudbo.