top of page

Razvijanje odnosov z dobavitelji | Vodnik za vodje nabave | e-knjiga

V tej e-knjigi so razlage in praktični nasveti na tretjo od štirih tem, ki so trenutno zelo aktualne za nabavo:

 

Tradicionalni pristopi k nabavi, ki so osredotočeni predvsem na zniževanje stroškov, niso več zadostni. Poudarja se nujnost preoblikovanja odnosov z dobavitelji, da bi se prilagodili naraščajočim stroškom, ekonomskim negotovostim in tehnološkim motnjam.

V e-knjigi, ki si jo lahko brezplačno prenesete tukaj je lepo predstavljena tematika. Za občutek podajam le nekaj ključnih izvlečkov.

Prehod od transakcijskih k sodelovalnim odnosom

Tradicionalni transakcijski odnosi so v današnjem dinamičnem svetu nezadostni. Namesto tega je ključno vzpostaviti sodelovalne odnose, ki so robustni, transparentni in usmerjeni v zmogljivost.

Sprejetje AI in tehnologije

Integracija umetne inteligence v procese nabave, kot so analiza podatkov in racionalizacija operacij, je ključni korak k izboljšanju sodelovanja z dobavitelji in upravljanja zmogljivosti.

Preoblikovanje kriterijev za strateške dobavitelje

Odmik od tradicionalne klasifikacije dobaviteljev kot strateških in nestrateških lahko odklene skrito vrednost po celotni dobavni verigi. Vsi dobavitelji bi morali biti angažirani s strateškim fokusom, ki se usklajuje z osnovnimi poslovnimi cilji.

Prioritizacija ESG in sprejemanje raznolikosti dobaviteljev

Skladnost z ESG in sprejemanje raznolikosti dobaviteljev nista več izbirna, ampak bistvena sestavina strategije nabave usmerjene v prihodnost. Te elemente je treba integrirati v vse odnose z dobavitelji za izboljšanje trajnosti in inovacij.

Gradnja odpornosti prek so-odpornosti

Vzpostavitev so-odpornosti z dobavitelji s spodbujanjem skupnih ciljev in deljenih tveganj zagotavlja bolj stabilno in odzivno mrežo dobavne verige.

Povzetek

Da bi nabava ostala relevantna in učinkovita, mora sprejeti ta nova pravila, ki vključujejo sodelovanje, napredno tehnologijo in preoblikovan pristop k sodelovanju z dobavitelji. Te spremembe bodo vodje nabave pripravile ne samo na soočanje s trenutnimi izzivi, ampak tudi na izkoriščanje novih priložnosti.

PREOBLIKUJTE ODNOSE Z DOBAVITELJI

bottom of page